-->
پويان
Thursday, July 08, 2010

٭
زنش داشت از سینه پهلو می مرد، پزشکان التماس کردند اجازه دهید یک پنی سیلین تزریق کنیم، گفت تزریق جسم خارجی به بدن ؟ محال است، ! زن مرد! دو ماه بعد از مرگ زن خودش مالاریا گرفت و اجازه تزریق داد، مدتی بعد حتی اجازه جراحی آپاندیس داد اما فقط برای خودش؟ شما اسم این موجود احمق خودخواه را چه می گذارید؟ اسمش مهاتما گاندی است
این یکی از معجزات ایشان است، معجزه دیگر ایشان لخت خوابیدن با دخترها ، از جمله نوه برادر 18 ساله شان است که تا سن هفتاد و چند سالگی ادامه داشته، توجیه آن هم تست کنترل قوای شهوانی بوده، من به بسیاری از عقاید و گفتارهای گاندی احترام می گذارم منتهی اینها هم باید گفته شود، این ادای دین ما به تاریخ است

In August 1942, Gandhi and his wife, Kasturba, among others, were imprisoned by the British in Aga Khan Palace, near Poona. Kasturba had poor circulation and she... See More’d weathered several heart attacks. While detained in the palace, she developed bronchial pneumonia. One of her four sons, Devadas, wanted her to take penicillin. Gandhi refused. He was okay with her receiving traditional remedies, such as water from the Ganges, but he refused her any medicines, including this newfangled antibiotic, saying that the Almighty would have to heal her.

Labels:
........................................................................................

Wednesday, July 07, 2010

٭
اگر قرار به بازگشت به وضعيت اوليه باشد، بايد به عهد آدم ابوالبشر برگشت. زمان تصرف بحرين از سوی بريتانيا يک قرن پس از لشگرکشی نادرشاه افشار به هند بود. انتقال گنجينهء جواهرات ملت صلح جو اما مغلوب به خيابان فردوسی تهران (بعد از قتل عام بيست هزار نفر در يک روز در دهلي) هم جزو تحولاتی است که از عهد دقيانوس تاکنون اتفاق افتاده»........................................................................................