-->
پويان
Monday, June 07, 2010

٭
حسن آقای خمینی تنها کاری که در زندگیش کرده این است که از اسپرم پسر خمینی درست شده است. نه سخنور ماهری است، نه هنر بخصوصی از خود نشان میدهد. نه از تریبونی که باید به درستی استفاده میکند.........................................................................................

Thursday, June 03, 2010

٭
اظهار نظرهای خمینی درباره کشتار در اسلام و درو کردن مخالفین (تاکیدها از ماست)

سد بسيار فاسد را خراب كرديم ، به طور انقلابي عمل كرده بوديم ، قلم تمام مطبوعات را شكسته بوديم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل كرده بوديم ، و روساي آنها را به محاكمه كشيده بوديم و حزبهاي فاسد را ممنوع اعلام كرده بوديم ، و روساي آنها را به سزاي خودشان رسانده بوديم ، و چوبه هاي دار را در ميدانهاي بزرگ برپا كرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو كرده بوديم ، اين زحمتها پيش نمي آمد. من از پيشگاه خداي متعال و از پيشگاه ملت عزيز، عذر مي خواهم ، خطاي خودمان را عذر مي خواهم .ما مردم انقلابي نبوديم ، اگر ما انقلابي بوديم ، اجازه نمي داديم اينها اظهار وجود كنند. تمام احزاب راممنوع اعلام مي كرديم . تمام جبهه ها را ممنوع اعلام مي كرديم . يك حزب ، و آن "حزب الله "، حزب مستضعفين .
و من توبه مي كنم از اين اشتباهي كه كردم ، و من اعلام مي كنم به اين قشرهاي فاسد درسرتاسر ايران كه اگر سر جاي خودشان ننشينند، ما به طور انقلابي با آنها عمل مي كنيم. مولاي ما، اميرالمومنين سلام الله عليه، آن مرد نمونه عالم ، آن انسان به تمام معنا انسان ،آنكه در عبادت آنطور بود و در زهد و تقوا آنطور و در رحم و مروت آنطور و بامستضعفين آنطور بود، با مستكبرين و با كساني كه توطئه مي كنند شمشير را [مي كشيد و] مي كشت و هفتصد نفر را در يك روز - چنانچه نقل مي كنند - از يهود بني قريضه - كه نظيراسرائيل بود و اينها از نسل آنها شايد باشند - از دم شمشير گذراند! خداي تبارك و تعالي در موضع عفو و رحمت رحيم است و در موضع انتقام ، انتقامجو. امام مسلمين هم اينطوربود، در موقع رحمت ، رحمت ؛ و در موقع انتقام ، انتقام . ما نمي ترسيم از اينكه درروزنامه هاي سابق ، در روزنامه هاي خارج از ايران ، براي ما چيزي بنويسند. مانمي خواهيم وجاهت در ايران ، در . . . ، در خارج كشور پيدا بكنيم .........................................................................................

Wednesday, June 02, 2010

٭
▪ آذر ۱۳۲۵ : " دنباله مقالات دو روز است که در روزنامه چاپ میشود. طبری خیلی اظهار شادی کرد و بچه ها بسیار ممنون هستند. خودم همه آنرا خواندم و میخواهم بگویم از قسمت اول بهتر بود. فقط آقای فردید با این جریان مخالف است و امروز در کافه میگفت که فلان پرفسور که کتاب روانشناسی او در فرانسه کلاسیک است، چنین حرفهائی نمیزند. جلوی بچه ها دهنش گائیده شد. موجود ضعیف و کله خشکی است. معتقد است حمال اروپائی از علمای ایرانی بیشتر چیز میفهمد! خودش را اروپائی میداند! گویا به وسیله شهود (۱) به آن پی برده است. در شماره ۵ سخن که تازه درآمده مقاله عجیبی راجع به نمودشناسی نوشته که خواندنی است".
صادق هدایت ـ هشتاد و دو نامه به حسن شهیدنورائی به کوشش ناصر پاکدامن- نامه ۱۴
۱ intuition 1.........................................................................................